Gói Dịch Vụ

Khuyến mãi
Miễn phí chuyển Tổng đài Analog sang Tổng đài VoIP

Không giới hạn số lượng máy nhánh

Kết nối 02 đầu số

Hỗ trợ chuyển đổi đầu số Analog sang VoIP

Ghi âm

IVR Lời chào

Hỗ trợ phí triển khai và cài đặt

Hỗ trợ thiết bị (FXS, FXO) chuyển đổi hệ thống

Với 3 bước đơn giản để sở hữu hệ thống tổng đài hiện đại nhất hiện nay

Khách hàng tiêu biểu