info@voicecloud.vn     +(84) 1900 2028

Giải pháp tổng đài điện thoại VoIP & Call Center

Chi phí nhỏ cho lợi ích lớn

Hotline: 1900 2028

Liên hệ để dùng thử

Quản lý kinh doanh hiệu quả và tăng lợi nhuận


Kinh phí đầu từ giảm và linh hoạt

Triển khai ngay và dễ dàng khi cần mở rộng văn phòng, chi nhánh, chuỗi cửa hàng, nhà xưởng và tăng số lượng người dùng.

 

Nâng cao hiệu suất làm việc

Quản lý cuộc gọi theo thời gian thoại thực tế giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả ngay, điều chỉnh thái độ kịp thời và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

 

Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp

Chỉ 1 đầu số điện thoại dùng cho tất cả văn phòng, chi nhánh, chuỗi cửa hàng, nhà máy.

 

Chăm sóc và quản lý khách hàng

Báo cáo và biếu đồ phân tích tổng quan đến chi tiết các thông tin, phản ánh, phản hồi ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi vào/ra (ticket) theo giờ-ngày-tháng-năm.

 

Giảm chi phí Bảo trì/Bảo dưỡng

Giảm đáng kể chi phí đầu tư nguồn lực trong việc vận hành hệ thống tổng đài.

Tối ưu hóa tài nguyên có sẵn

Sử dụng hạ tầng internet sẵn có để phục vụ cho việc hoạt động của tổng đài.

Tiện sử dụng, dễ quản lý, giảm chi phí


Tiết kiệm

Gọi nội bộ 0 đồng giữa các chi nhánh, không giới hạn địa lý giữa các văn phòng, chi nhánh, chuỗi cửa hàng, nhà xưởng trên 63 tỉnh thành.

Linh hoạt

Cài đặt kịch bản cuộc gọi linh hoạt: lời chào tự động theo thời gian làm việc và thời gian nghỉ, đổ chuông theo yêu cầu cho nhóm Call Center.

Tiện lợi

Báo cáo ghi âm tất cả các cuộc gọi vào/ra/nhỡ.

Hệ thống

Quản lý chi tiết cước gọi từng nhân viên, từng bộ phận, từng chi nhánh theo thời gian.

Hiện đại

Tích hợp với bất cứ phần mềm bên thứ 3: CRM/ERP.

Quản lý

Xem các báo cáo và biểu đồ phân tích trên một trang web quản trị tập trung và khi ở bất kỳ đâu.

Gói dịch vụ

V3

100.000

1-3 người dùng

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Tặng miễn phí số đẹp

Kết nối 2 số

Gọi nội bộ miễn phí

Tặng IVR lời chào tự động

V5

300.000

05 người dùng

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Tặng miễn phí 02 số đẹp

Kết nối nhiều đầu số

Cung cấp tài khoản quản trị

Gọi nội bộ miễn phí

Ghi âm cuộc gọi

Tặng IVR lời chào tự động

Phòng họp thoại

Voicemail: để lại lời nhắn

Forward cuộc gọi ra số cá nhân

Định cước gọi cho từng nhân viên

V10

500.000

10 người dùng

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Tặng miễn phí 02 số đẹp

Kết nối nhiều đầu số

Cung cấp tài khoản quản trị

Gọi nội bộ miễn phí

Ghi âm cuộc gọi

Tặng IVR lời chào tự động

Phòng họp thoại

Voicemail: để lại lời nhắn

Forward cuộc gọi ra số cá nhân

Định cước gọi cho từng nhân viên

Enterprise

...

20 người dùng

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Tặng miễn phí 02 số đẹp

Không giới hạn đầu số

Cung cấp tài khoản quản trị

Gọi nội bộ miễn phí

Ghi âm cuộc gọi

Tặng IVR lời chào tự động

……

Khách Hàng Tiêu Biểu

VOICECLOUD

LET’S CALL TOGETHER

Liên hệ ngay