IQ hay EQ mới là phẩm chất quan trọng của Telesales